Velký rodinný sál

Velký rodinný sál

Při úpravách duchcovského zámku za Františka Adama z Valdštejna po roce 1814 nabyl hlavní zámecký sál v podstatě nynější podoby a obrazy zde byly rozmístěny způsobem, který se do dnešních dnů již nezměnil. Z dvaatřiceti obrazů jich lze 22 připsat Václavu Vavřinci Reinerovi; obrazy jiných autorů jsou umístěny mezi dolní okna zahradního průčelí (čtyři plátna) a na kratší stěny sálu (vždy tři vertikální kusy). Václav Vavřinec Reiner pracoval na Duchcově na objednávku Jana Josefa z Valdštejna († 1731) a jeho prvním dílem byla freska na stropě sálu, kterou lze datovat rokem 1714. Výběr postav zobrazených na stěnách sálu vycházel pravděpodobně z historicko-genealogického spisu valdštejnského rodopisce Michaela Adama Francka z Franckensteinu, který byl vydán tiskem roku 1717. Posledním obrazem rodové galerie, který maloval Reiner, byl portrét objednavatelova otce Arnošta Josefa z Valdštejna, dokončený na jaře 1727. Žádný z obrazů jiných autorů není signovaný; jako nejkvalitnější se jeví portrét Františka Josefa Jiřího z Valdštejna, dědice Jana Josefa z Valdštejna, který lze nejspíše přisoudit Janu Petru Molitorovi.