Hašek z Valdštejna na bitevním poli

Václav Vavřinec Reiner

  • DATACE 1714–1727
  • ROZMĚRY 294 × 413 cm
  • NÁMĚT portrét
  • TECHNIKA olej na plátně
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 37
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Václav Vavřinec Reiner, jeden z nejuznávanějších mistrů vrcholně barokního malířství v 1. polovině 18. století na našem území, se ve službách Jana Josefa z Valdštejna od roku 1714 aktivně podílel na výzdobě zámku v Duchcově. Prostřednictvím výzdoby se rod Valdštejnů alegoricky snaží legitimizovat nárok na svoje vysoké postavení v soudobé společnosti. Pro nově budovaný hlavní sál zámku Duchcov, začíná Reiner v roce 1714 malovat fresku, na které je zobrazen Jindřich z Valdštejna přivádějící Přemyslu Otakarovi II. 24 synů. Reinerova činnost na Duchcově pokračuje až do roku 1727 tvorbou reprezentativních historických a portrétních obrazů, valdštejnské rodové galerie. Na plátně je zobrazena bitevní scéna s ústřední figurou Haška z Valdštejna. Šlechtic pocházel z dětenické rodové linie. V roce 1422 se stal vojenským velitelem pražského svazu. Nedlouho poté přešel na stranu krále Zikmunda a byl jmenován moravským zemským hejtmanem a později také hejtmanem v Kladsku. Scéna je v levém spodním rohu doplněna latinským nápisem: HASSEK, SEU / CASTULUS DOMINq DE / WALDSTEIN SUPREMq / PRIMUM IN R: BOHEM: / CAMERARIUS, DEINDE / REGNI TOTIUS GUBER=/=NATOR ATQ IN EXER=/=CITU CAESAREO SU=/=PREMUS BELLIDUX. / VIXIT ADHUC Ann: / 1450. Vpravo dole označeno číslem N.II.

V místnosti dále uvidíte