Svatba Hynka Skalského z Valdštejna s Anežkou Kladskou

Václav Vavřinec Reiner

  • DATACE 1714–1727
  • ROZMĚRY 294 × 413,5 cm
  • NÁMĚT portrét
  • TECHNIKA olej na plátně
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 34
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Václav Vavřinec Reiner, jeden z nejuznávanějších mistrů vrcholně barokního malířství v 1. polovině 18. století na našem území, se ve službách Jana Josefa z Valdštejna od roku 1714 aktivně podílel na výzdobě zámku v Duchcově. Prostřednictvím výzdoby se rod Valdštejnů alegoricky snaží legitimizovat nárok na svoje vysoké postavení v soudobé společnosti. Pro nově budovaný hlavní sál zámku Duchcov, začíná Reiner v roce 1714 malovat fresku, na které je zobrazen Jindřich z Valdštejna přivádějící Přemyslu Otakarovi II. 24 synů. Reinerova činnost na Duchcově pokračuje až do roku 1727 tvorbou reprezentativních historických a portrétních obrazů, valdštejnské rodové galerie. Na plátně je zobrazena údajná svatba zakladatele libštejnské rodové linie Valdštejnů s Anežkou Kladskou, domnělou dcerou krále Jiřího z Poděbrad a královny Johany z Rožmitálu. Scéna je doplněna latinským nápisem: HENYK, SEU HYNEK SKALSKY DMq DE WALDSTEIN / GEORGII REG: BOHEM: INTIMUS CONSILIARIUS CHILIARCHA, & / CAMPI MARESCHALCUS, SUBINDE JOANNEA  REGINAE SUPREMUS / AULAE PRAEFECTUS REGIAE PRINCIPIS AGNETIS, COMITISSAE DE / GLACZ, DOMINAE DE KUNSTAT, & LITICZ, PRAEFATI GEORGII / REGIS EX PRAEFATA JOANNA FILIAE MARITUS, / FLORUIT An: 1470. Vpravo dole označeno číslem N.III.

V místnosti dále uvidíte