Hynek Brtnický z Valdštejna při audienci u papeže

Václav Vavřinec Reiner

  • DATACE 1714–1727
  • ROZMĚRY 221 × 242 cm
  • NÁMĚT portrét
  • TECHNIKA olej na plátně
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 35
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Václav Vavřinec Reiner, jeden z nejuznávanějších mistrů vrcholně barokního malířství v 1. polovině 18. století na našem území, se ve službách Jana Josefa z Valdštejna od roku 1714 aktivně podílel na výzdobě zámku v Duchcově. Prostřednictvím výzdoby se rod Valdštejnů alegoricky snaží legitimizovat nárok na svoje vysoké postavení v soudobé společnosti. Pro nově budovaný hlavní sál zámku Duchcov, začíná Reiner v roce 1714 malovat fresku, na které je zobrazen Jindřich z Valdštejna přivádějící Přemyslu Otakarovi II. 24 synů. Reinerova činnost na Duchcově pokračuje až do roku 1727 tvorbou reprezentativních historických a portrétních obrazů, valdštejnské rodové galerie. Vícefigurální kompozici s ústřední postavou Hynka Brtnického z Valdštejna při audienci u papeže Pia IV. doplňuje latinský nápis umístěný nad sloupovím v levém horním rohu obrazu: HYNEK BRTNICZKY DOM: DE WALD=/=STEIN, SUPREMUS IN MARCHIONATU / MORAVIAE CAPITANEUS, NEC NON S: / CAES: MAJ: AD PIUM IV. PAPAM  ATQ: / ALIAS QUOQ: AULAM  HISPANICAM / ET GALLICAM LEGATUS. Obÿt Ann: / 1595.

V místnosti dále uvidíte