Bertold z Valdštejna

Václav Vavřinec Reiner

  • DATACE 1714–1727
  • ROZMĚRY 266 × 123 cm
  • NÁMĚT portrét
  • TECHNIKA olej na plátně
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 24
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Václav Vavřinec Reiner, jeden z nejuznávanějších mistrů vrcholně barokního malířství v 1. polovině 18. století na našem území, se ve službách Jana Josefa z Valdštejna od roku 1714 aktivně podílel na výzdobě zámku v Duchcově. Prostřednictvím výzdoby se rod Valdštejnů alegoricky snaží legitimizovat nárok na svoje vysoké postavení v soudobé společnosti. Pro nově budovaný hlavní sál zámku Duchcov, začíná Reiner v roce 1714 malovat fresku, na které je zobrazen Jindřich z Valdštejna přivádějící Přemyslu Otakarovi II. 24 synů. Reinerova činnost na Duchcově pokračuje až do roku 1727 tvorbou reprezentativních historických a portrétních obrazů, valdštejnské rodové galerie. Bertold z Valdštejna, syn Adama mladšího z Valdštejna – nejvyššího purkrabího Českého království, je na plátně zobrazen jako voják ve zbroji. Bertold padl během třicetileté války v bitvě u Lützenu v roce 1632, což připomíná připojený latinský nápis na soklu: BERTHOLDq / S: R: IMP: COMES / DE WALDSTEIN, GE=/=MINARUM  LEGIONUM / PEDESTRIS UNIUS AL/=TERIUS EQUESTRIS / CAESAREq CHILIARCHA / OCCUBUIT  AD  LUTZAM / 6. NOVEMBER: An: 1632.

V místnosti dále uvidíte