Ferdinand Arnošt z Valdštejna

Václav Vavřinec Reiner

  • DATACE 1714–1727
  • ROZMĚRY 199,5 × 303 cm
  • NÁMĚT portrét
  • TECHNIKA olej na plátně
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 31
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Václav Vavřinec Reiner, jeden z nejuznávanějších mistrů vrcholně barokního malířství v 1. polovině 18. století na našem území, se ve službách Jana Josefa z Valdštejna od roku 1714 aktivně podílel na výzdobě zámku v Duchcově. Prostřednictvím výzdoby se rod Valdštejnů alegoricky snaží legitimizovat nárok na svoje vysoké postavení v soudobé společnosti. Pro nově budovaný hlavní sál zámku Duchcov, začíná Reiner v roce 1714 malovat fresku, na které je zobrazen Jindřich z Valdštejna přivádějící Přemyslu Otakarovi II. 24 synů. Reinerova činnost na Duchcově pokračuje až do roku 1727 tvorbou reprezentativních historických a portrétních obrazů, valdštejnské rodové galerie. Portrétovaný, zakladatel hradišťské rodové linie Valdštejnů, diplomat a dvořan, stojí na terase zámku s komparzem doprovodných figur. Exteriérová scéna je vpravo od Valdštejna doplněna latinským nápisem: FERDINANDq ERNESTq S: R:  IMP: COMES DE WALD=/=STEIN, PRIMO REGIAR: IN CASTRO PRAG: APPELLANT: / PRAESES , AC DEINDE SUPREM: BOHEM: CAMERAR: NEC / NON S: CAES: MAJ: IN TRACTAT: PACIS MONASTERIENSIS / PLENIPOTENTIARIUS LEGATUS. Obÿt 22. MAJI. An: 1656. Vlevo dole označeno číslicí N.IX.

V místnosti dále uvidíte