Benedikt z Valdštejna

Václav Vavřinec Reiner

  • DATACE 1714–1727
  • ROZMĚRY 197 × 337,5 cm
  • NÁMĚT portrét
  • TECHNIKA olej na plátně
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 27
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Václav Vavřinec Reiner, jeden z nejuznávanějších mistrů vrcholně barokního malířství v 1. polovině 18. století na našem území, se ve službách Jana Josefa z Valdštejna od roku 1714 aktivně podílel na výzdobě zámku v Duchcově. Prostřednictvím výzdoby se rod Valdštejnů alegoricky snaží legitimizovat nárok na svoje vysoké postavení v soudobé společnosti. Pro nově budovaný hlavní sál zámku Duchcov, začíná Reiner v roce 1714 malovat fresku, na které je zobrazen Jindřich z Valdštejna přivádějící Přemyslu Otakarovi II. 24 synů. Reinerova činnost na Duchcově pokračuje až do roku 1727 tvorbou reprezentativních historických a portrétních obrazů, valdštejnské rodové galerie. Obraz sedícího probošta, pozdějšího biskupa v Kamínu v Pomořansku, Benedikta z Valdštejna je na sloupu v levé části doplněn latinským nápisem: BENEDICTUS / D: DE WALDSTEIN / ET SSUMBURG / EPISCOPUS /  CAMIENENSIS IN / POMERANIA, GU=/= BERNATOR QVON=/=DAM ORAE ILLIUS / PRO DUCE BO=/=GISLAO, AC SUB=/=INDE PRAGENSIS / ARCHIEPISCOPATq / ADMINISTRATOR, / Obÿt 18. MART: / An: 1505.

V místnosti dále uvidíte