Salon

Salon

V místnosti zařízené jako salon se v roce 1823 nacházelo čtyřicet devět obrazů, námětově opět velmi rozmanitých. Mezi devatenácti obrazy nalezenými ve sbírkách NPÚ je několik protějškových párů, k nejzajímavějším patří Alegorie sochařství / Alegorie malířství a Únos Europy / Zrození Venuše. Náboženské obrazy jsou zastoupeny velkým plátnem Bičování Krista, které podle pisatele inventáře z roku 1823 vzešlo z okruhu Tizianovy školy; vyobrazení Panny Marie vyučující Ježíška mělo pocházet od Karla Škréty. Mezi devíti obrazy uloženými dnes v Národní galerii Praha zaujme signovaný obraz sv. Jeronýma od profesora vídeňské akademie Paula Trogera (protějškem byl nezvěstný obraz sv. Máří Magdaleny) či Kázání sv. Jana Křtitele od Adriana van Stalbemta. Dochoval se i největší obraz v místnosti: Skalnatá krajina se stafáží z doby kolem roku 1600, jehož autorem byl podle pisatele inventáře David Teniers starší, podle dnešního názoru nizozemský napodobitel Joose de Mompera. Mezi nedochovanými díly se opět objevují menší plátna V. V. Reinera.