První pokoj

První pokoj

V „prvním pokoji obrazárny“ bylo roku 1823 vystaveno 63 olejomaleb. Ve sbírkách NPÚ se zatím podařilo identifikovat 27 kusů (jeden z nich byl ovšem odcizen při krádeži v roce 1988). Největším a nejslavnějším obrazem v této místnosti je Venuše a Mars od Bartolomea Sprangera, pocházející ze sbírky císaře Rudolfa II. Z dalších zde dochovaných obrazů jmenujme plátno Venuše a umírající Ádonis od uznávaného italského manýristického malíře Giuseppa Cesariho či  Klanění tří králů z roku 1659, jehož autorem je vlámský barokní malíř Nikolaus van Hoy. Kvalitní jsou i některá díla z 18. století, zastoupeni jsou např. italští vedutisté – Michele Marieschi z Benátek a Giovanni Paolo Pannini z Říma. Mezi obrazy uloženými v Národní galerii Praha (v počtu asi 15 kusů) nalezneme dvě náboženské malby na dřevě připsané Bartolomeu Sprangerovi, ale i dvojici zátiší od vyhledávaného malíře německého původu Abrahama Mignona nebo mytologickou skicu Hermes a Hefaistos od rakouského rokokového malíře Johanna Georga Platzera. Podle inventáře z roku 1823 se v této místnosti nacházel portrét Viléma III. z Valdštejna od Karla Škréty.