Přenesení Svaté chýše do Loreta

autor neznámý

  • DATACE 1. polovina 18. století
  • ROZMĚRY 28 × 20 cm
  • NÁMĚT náboženský námět
  • TECHNIKA olej na mědi
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 8765
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Svatou chýši, údajný rodný dům Panny Marie z Nazaretu, přenesli, dle loretánské legendy pocházející ze 13. století, na území dnešní Itálie andělé. Jádro Svaté chýše, nacházející se dnes v Loretu, představuje obdélná cihelná stavbička obestavěná monumentálním mramorovým krytem, který jako vzácný relikviář navrhl renesanční architekt Donato Bramante (*1444 Fermignano, †1514 Řím). Bramantovské lorety byly jako svatostánky od 16. století hojně napodobovány napříč celou katolickou Evropou. V českých zemích se lorety nacházejí např. v Praze na Hradčanech, Brně nebo Římově.

V místnosti dále uvidíte