Pokoj německé školy 1

Pokoj německé školy 1

V první ze dvou místností, kterými obrazárna pokračovala v 2. patře (v nárožním pavilonu), bylo celkem 26 obrazů. Jedenáct z nich bylo identifikováno ve sbírkách NPÚ (olejomalba stojící Pomony byla odcizena v roce 1988); nejméně tři kusy se nacházejí v Národní galerii Praha. Z dochovaných obrazů jsou nejvýznamnější tři skici od Jana Kryštofa Lišky: malba Nanebevzetí Panny Marie (v Národní galerii Praha) byla se svými rozměry 175 x 150 cm největším obrazem v místnosti a souvisí s obrazem, který Liška dodal na hlavní oltář cisterciáckého klášterního chrámu v Oseku. Na Duchcově jsou dnes vystavena Liškova protějšková plátna Ukřižování a Oplakávání Krista. Nejasné je autorství dvojice krajinomaleb, z nichž jedna nese na rubu jméno Kreisinger – v inventáři z roku 1823 se toto jméno objevuje dokonce u čtyř obrazů. Snad se jedná o Michaela Kreisingera z Eckersfeldu, přítele V. V. Reinera. U pohřešovaných děl se v inventáři objevují zvučná jména autorů (Hans Holbein, Philips Wouwerman), jež však není možné ověřit; byly tu také tři valdštejnské portréty.