Amor – Alegorie marnosti (Vanitas)

autor neznámý

  • DATACE 2. polovina 17. století
  • ROZMĚRY 55,3 × 59,5 cm
  • NÁMĚT alegorie
  • TECHNIKA olej na plátně
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 8732
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Kompozice Amorka, který se opírá o nádobu s vínem a vyfukuje mýdlové bubliny, symbolizuje pomíjivost a marnivost pozemské lásky. Z malby vystupuje pouze figura Amora a měsíc v úplňku v pozadí zrcadlící se ve vodní hladině, jinak je zbytek scenérie zahalen do tmy. Umělec byl, soudě dle těkavého rukopisu a použití světla v obraze, do značné míry ovlivněn Rembrandtem, mistrem nizozemské malby zlatého věku. To dokládá i inventář valdštejnské obrazárny z roku 1823, kde je doslovně uvedeno „im Geschmack des Rembrand“.