Pokoj německé školy 2

Pokoj německé školy 2

V druhé místnosti tzv. německé školy (název uváděný v soudobých pramenech) bylo roku 1823 vystaveno třicet obrazů, malovaných vesměs na dřevě – jednalo se o díla považovaná za nejstarší a nejvzácnější. Čtrnáct z nich lze vystopovat ve sbírkách Národní galerie Praha, a ačkoli je třeba poopravit určení slavných autorů pisatelem inventáře, stále jde o velice kvalitní díla. K nejstarším patří náboženské malby – velká deska Stětí sv. Barbory od Hanse Schüchlina (kolem 1470) či čtyři menší malby Bičování Krista, Korunování trním, Nesení kříže a Ukřižování od německého mistra konce 15. století. Obraz Adam a Eva podle Lucase Cranacha staršího byl nově připsán Antonu Heuslerovi. Působivé jsou i dochované podobizny, např. Jodoca Clara a jeho manželky od napodobitele Hanse Holbeina mladšího či portréty z ruky nizozemských mistrů 1. poloviny 16. století. Z osmi obrazů identifikovaných ve sbírkách NPÚ je šest s náboženským námětem. Největší v místnosti byly olejomalby Ecce Homo a Oplakávání Krista z doby kolem 1500. Malý portrét chlapce z roku 1526 od Lucase Cranacha staršího byl bohužel mezi obrazy odcizenými v roce 1988.