Hlava Krista

autor neznámý

  • DATACE kolem 1550
  • ROZMĚRY průměr 38,5 cm
  • NÁMĚT náboženský námět
  • TECHNIKA olej na dřevě
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 8742
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Protějškové kruhové obrazy s vyobrazením hlavy Krista a Panny Marie jsou zasazené do čtvercových zlacených rámů z doby hromadného přerámování duchcovských obrazů kolem roku 1820. Kristus s dlouhými vlasy, ostrými rysy, štíhlým nosem a malými ústy hledí směrem k zemi a je pravděpodobně pohroužen do modlitby. Svatozář naznačují tenké zlaté paprsky v pozadí.