Příbuzenstvo Kristovo

autor neznámý

  • DATACE kolem 1510
  • ROZMĚRY 200 × 142 cm
  • NÁMĚT náboženský námět
  • TECHNIKA tempera přenesená z dřevěné desky na plátno
  • INVENTÁRNÍ ČÍSLO DH 8593
  • UMÍSTĚNÍ státní zámek Duchcov

Ikonografický typ zobrazení svatého příbuzenstva, uplatňující se ve výtvarném umění, byl od 2. poloviny 15. století oblíbeným motivem ve středním Porýní, odkud se pak dále rozšiřoval do přilehlých oblastí. Uspořádání figur se v různých obměnách střídá, ale vždy genealogicky začíná u postavy sv. Anny. Cenným zdrojem poznání vztahů mezi jednotlivými figurami je Zlatá legenda Jakuba de Voragine. Sv. Anna byla třikrát vdaná a měla tři dcery Marie. Ve spodní části duchcovského plátna je zobrazena čtveřice žen. V centru sedí sv. Anna obklopená svými dcerami: Marií Kleofášovou se čtyřmi dětmi, Pannou Marií s Ježíškem a Marií Salome se dvěma dětmi. V horní části stojí jejich manželé. Původ malby je obvykle řazený do oblasti Porýní. Protějškový obraz Sv. Jan na Patmu se nyní nachází na biskupství v Litoměřicích.