Ložnice hraběte

Ložnice hraběte

V ložnici hraběte Valdštejna se podle inventáře z roku 1823 nacházelo třicet pět obrazů. Ve sbírkách NPÚ se zatím podařilo identifikovat šest obrazů, mezi nimi dva protějškové žánrové výjevy od vlámského malíře Hieronyma Janssense, které byly největšími plátny v této místnosti. Asi deset obrazů se dnes nachází v Národní galerii Praha, například Stařec se svíčkou a Stařena se svíčkou od Jacoba Toorenvlieta či dvě scény ztroskotání lodi typické pro jejich autora – Bonaventuru Peeterse staršího. Další z předních vlámských malířů s žánrovou tematikou Sebastian Vrancx je zastoupen dvěma obrazy s jezdeckou potyčkou. Z děl italských malířů skončily ve sbírkách Národní galerie Praha dva obrazy Giuseppa Gambariniho: Loth a jeho dvě dcery a Hagar a Izmael na poušti. Z obrazů, které se nedochovaly, lze zmínit plátna Francesca Trevisaniho Svatá rodina a Kristus na kříži, která patřila v ložnici k největším. Za ztracené je zřejmě nutno považovat obrazy, které inventář připisuje V. V. Reinerovi – protějškovou dvojici s pohledy do zahrady a dvě vyobrazení bojů s Turky.