Kabinet hraběte

Kabinet hraběte

V kabinetu hraběte se roku 1823 mělo nacházet čtyřicet pět obrazů, z nichž bylo nyní identifikováno ve sbírkách NPÚ 18 kusů (jeden odcizen). Nejvýznamnější je obraz Triumf lásky, který vlámský malíř Karel van Mender namaloval pro císaře Rudolfa II., a upozornit je třeba i na plátno s Pannou Marií, připisované Petru Brandlovi. Nejméně šest obrazů se dochovalo ve sbírkách Národní galerie Praha, především dvě velká plátna Uzdravení ochrnutého a Novozákonní výjev v krajině, za jejichž autory jsou nyní považováni Salvator Rosa a Giovanni Ghisolfi, italští barokní malíři. Dvěma obrazy architektury se stafáží je zde zastoupen benátský rodák Michele Marieschi. Z žánrové malby uchovává Národní galerie Praha obraz Spící stařec Davida Ryckaerta z Antverp. Z obrazů, které se nepodařilo nalézt, zmiňme krajinomalby Christiana W. E. Dietricha a Francesca Zuccarelliho či vyobrazení rozvalin od G. P. Paniniho. Protějškové obrazy Krista a Panny Marie měly pocházet od Francesca Trevisaniho a dva malé obrázky Muž s dýmkou a Děti hrající si s mýdlovými bublinkami byly malovány ve stylu nizozemského malíře Gerrita Doua.