Jídelna

Jídelna

Ve dvou místnostech po stranách sálu bylo vystaveno nejvíce obrazů – v jídelně (tj. napravo) se jednalo o 61 olejomaleb. Patnáct z nich bylo nyní identifikováno ve sbírkách NPÚ. Z doby zlatého věku nizozemského malířství pocházejí dvě drobné krajinomalby na dřevě od Aerta van der Neer, mladší generaci vlámských krajinářů zastupuje Cornelis Huysmans svými typickými krajinami se stafáží. Signována jsou dvě malá zátiší od pražského malíře Jana Kašpara Hirschelyho i mnohem větší Zátiší s kohoutem a slepicí německého manýristického malíře Gottfrieda Libalta, pracujícího často pro české šlechtické klienty. Z třinácti obrazů, které jsou nyní umístěny v Národní galerii Praha, je třeba zmínit především dvě skici z ruky Jana Kryštofa Lišky – sv. Voršilu a sv. Walburgu; šlo bezpochyby o předlohy k oltářnímu obrazu, resp. nástropní malbě. Dále se dochovaly čtyři přibližně stejně velké krajiny, jejichž autorem je pozdně barokní vedutista Michele Pagano z Neapole. Italské provenience jsou i dva největší obrazy z této místnosti: vyobrazení sloupové architektury se stafáží.